Up Coming

งานนี้มีโล๊ะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเชียงใหม่

 

#งานนี้มีโละ #พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเชียงใหม่


มหกรรมงานลดครั้งยิ่งใหญ่ของพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเชียงใหม่ 


ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น เป็นต้นไป


Image

 

 

Image

 

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

ติดตามผ่านเคลื่อนไหวผ่านทาง 

 

=====> Facebook : พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเชียงใหม่