Up Coming

งานนี้มีโล๊ะคานิวัล Happy New Year 2021

 

งานนี้มีโละ คาลนิวัล


#พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเขาใหญ่ 26-3 มกราคม 64 


 

มหกรรมงานลดครั้งยิ่งใหญ่ของพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

ตั้งแต่วันที่ 26 - 3 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 21.00 น เป็นต้นไป 

 

 

 

 

โละส่งท้ายปี 9 วันเท่านั้น‼️